Feniks vzw | Vrijzinnig-humanistische plechtigheden
De Dood in Kinderschoenen - Inleiding

Er wordt wel eens gezegd dat graven spreken. Dat geldt zeker voor kindergraven. Ze vormen versteende brailletekens aan de hand waarvan een vergeten, steeds evoluerend verhaal van afscheid en rouw kan afgelezen worden.

Gesacraliseerd en verwaarloosd, veronachtzaamd door onderzoekers en gekoesterd door ouders, bieden ze binnen de funeraire en maatschappelijke geschiedenis een uniek relaas.

Ze zijn kleine getuigen van pijn en verdriet, verbondenheid en zingeving, troost en hoop, onverschilligheid en erkenning.
Dit project wil dit erfgoed in de kijker plaatsen en het verlies van een kind als thema meer bespreekbaar maken.

Om deze doelen te realiseren vond van 29 mei tot 10 juni 2011 een dubbelexpositie plaats in Gent. In het Liberaal Archief kon men een historisch-didactische tentoonstelling bezoeken, in het Geuzenhuis werden muziek en poëzie gecombineerd met exclusieve foto's van Carl Uytterhaegen.
In het kielzog van dit project werden ook twee studienamiddagen georganiseerd, en een literaire slotavond bekroonde dit geheel in schoonheid.
Er verscheen eveneens een boek 'De Dood in Kinderschoenen' bij Academia Press.

Dit project kan nu een tweede leven tegemoet gaan als reizende tentoonstelling die nagenoeg kostenloos ontleend kan worden. Alle informatie kan u daarvoor vinden onder de subrubriek 'Vademecum'.
Aarzel zeker niet om bijkomende vragen te stellen of onze medewerking te vragen. We werken graag met u mee om de doelstellingen van ons project nog verder te waar te maken.

Voor de waardevolle graven. Voor de verdwenen kinderen. Voor de achtergebleven familie.

Meer info: Anne-Flor Vanmeenen
anneflor.vanmeenen@demens.nu
T 051/ 26 28 20, F 051 26 28 26

Met de steun van IMD Oost-Vlaanderen en
De Mensfeniks fakkel feniks Kunst in het geuzenhuis

geuzenhuis
Liberaal archief Oost-Vlaanderen epitaaf

 

Dood in kinderschoenen