top of page

Feniks vzw

Er zijn van die momenten in je leven die je niet snel vergeet. Die je ook niet snel wíl vergeten, omdat ze zo ingrijpend zijn.
De geboorte van je kind of de dood van een naaste bijvoorbeeld.
Of misschien sta je graag even stil bij een nieuwe stap in je leven, zoals een jubileum, een scheidingsritueel, een afstudeermoment, …
Zo een moment verdient een plechtigheid, waarbij je iedereen uitnodigt die je graag ziet.

Hiervoor kan je dan beroep doen op de consulenten van de huizenvandeMens en vrijwillige medewerkers van Feniks vzw. 

rode Stoelen
bottom of page