top of page

Ieder mens ervaart in zijn / haar levensloop enkele cruciale levensmomenten.
Geboorte, volwassen worden, samenwonen, trouwen, overlijden.

Mensen van om het even welke levensovertuiging en van alle tijden hebben geprobeerd om die momenten vorm te geven in een plechtigheid.
Het zijn gebeurtenissen waarbij ze even stil willen staan.

Bij een vrijzinnige plechtigheid gaat het om een ceremonieel moment dat de mogelijkheid biedt om gevoelens te verwoorden, emoties samen te beleven en te delen en meer weerklank te geven aan bepaalde gebeurtenissen. Het is de persoon zelf die waarde en inhoud geeft aan de plechtigheid.

Niet het ritueel, maar de mens staat centraal.

Feniksmedewerkers gaan op zoek naar een plechtigheid, die aansluit bij de visie en wensen van de mensen zelf.

universalis.jpg
bottom of page