top of page

Vrijzinnig humanisme?

Ten allen tijde wensen mensen van alle levensovertuigingen stil te staan bij 'scharniermomenten' in hun leven. Ook vrijzinnig-humanisten doen dat op hun eigen manier.

 

Maar wat is vrijzinnig-humanisme eigenlijk?
Het vrijzinnig-humanisme is een erkende levensbeschouwing en draagt waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid, verdraagzaamheid, zelfbeschikking hoog in zijn vaandel. Belangrijk in deze levensbeschouwing is het principe van vrij onderzoek. Vrij onderzoek betekent dat de mens de werkelijkheid met zijn kritisch verstand en aanvoelen probeert te doorgronden en te begrijpen. Het vrijzinnig-humanisme vertrekt dan ook niet van dogma's.

 

In het vrijzinnig-humanisme staat de mens centraal, als enige zingever van zijn eigen leven. Deze visie wordt vertolkt in onze plechtigheden die betekenis, vorm en inhoud krijgen op basis van jouw persoonlijke inbreng en betrokkenheid. Onze plechtigheden zijn stuk voor stuk uniek.

 

Kan je jezelf in deze visie terugvinden? Gebeurt er momenteel iets in je leven waar je bewust wil bij stilstaan dat je niet zomaar kan laten voorbijgaan? Wil je daar graag, op jouw eigen manier, iets "plechtigs" rond organiseren?
Herken je jezelf in de vrijzinnig-humanistische visie op het leven?
Dan is een vrijzinnig-humanistische plechtigheid wellicht iets voor jou!

bottom of page